รายละเอียดข่าว

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ นักวิชาการเกษตร ม.ราชภัฎ เพชรบุรี ผู้เชี่ยวชาญการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม SCE PGS