รายละเอียดข่าว

การส่งออกส้มโอ ทับทิมสยาม แหล่งผลิตจาก ลุ่มน้ำปากพนัง นครศรีธรรมราช ไปญี่ปุ่น ส่งออกได้ - ไม่ได้ ?

  บ.SE ปากพนัง  ศึกษาความก้าวหน้า การผลักดัน ส่งออกส้มโอทับทิมสยาม ไปญี่ปุ่นพบว่า ยังทำไม่ได้ ? ต้องมีการทำ MOU เฉพาะเรื่องนี้  เสนอให้ สนง.พาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช ติดตามเรื่อง ว่าจะดำเนินการอย่างไร ต่อไป ?

  ณรงค์ คงมาก  รายงาน