รายละเอียดข่าว

สมาชิก เครือข่ายสามอ่าวเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ผ่านการตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีเงื่อนไข ทั้งหมด 7 ราย

  บ.ประชารัฐรักสามัคคี ประจวบฯ ร่วมกับ บ.SE ปากพนัง  สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจวบฯ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจแปลงสมาชิก ตามมาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  SCE PGS จำนวน 7 แปลง ในอ.ปราณบุรี  อ. ทับสะแก  และ อ.เมือง ประจวบฯ ส่วนใหญ๋ "ผ่านการรับรอง แบบมีเงื่อนไข"  และต้องแก้ไขตามเงื่อนไข ภายใน 9 มิย. - 31 สค.67  ขึ้นกับระดับความเสี่ยง ตามมาตรฐาน 18 ข้อ  โดยมี ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ ม.ราชภัฎ เพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่ในฐานะ ที่ปรึกษาฯ

https://konnthai.com/picfile/1085237.jpg