รายละเอียดข่าว

เอกสาร RICE สาระ โดยกรมการข้าว

https://konnthai.com/picfile/RICE สาระ 15042567.pdf

ไฟล์เอกสาร Rice  สาระ  โดยกรมการข้าว

 แปลงเป็นไฟล์ PDF  โดย บ. SE ปากพนัง

   ณรงค์  คงมาก