รายละเอียดข่าว

ประโยชน์ของข้าวมะลินิลสุรินทร์

 

  กรมการข้าว นำข้าวมะลินิลสุรินทร์ ไปตรวจผลทางโภชนเภสัช  โดย บ.เซ็นทรัลแลบ ( ประเทศไทย) จก
พบผลตรวจดังนี้  ( ตามไฟล์แนบ)

https://konnthai.com/picfile/สรุปประโยชน์ของข้าวมะลินิลสุรินทร์.pdf