รายละเอียดข่าว

"ข้าวดำ" หรือ Black Rice ( มะลินิลสุรินทร์ 1 ใน สายพันธุ์ข้าวดำ) คุณค่าทางโภชนเภสัช ที่สากลยอมรับ

   ข้าวมะลินิลสุรินทร์ ใน 1 สายพันธุ์ข้าวดำ  ที่มีสาร "แอนโทรไซยานิน" สูง  เป็นข้าวกลุ่มโภชนเภสัช ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

   ( ตามรายงานผลวิจัยของ USDA ) สหรัฐอเมริกา  ( ตามไฟล์แนบ)

 

https://konnthai.com/picfile/The Healthy Colors of Your Diet.pdf