ข่าวสาร

บ.SE ปากพนัง ร่วมเป็นวิทยากร อบรมการใช้โปรแกรม www.ตลาดนัดองค์กรชุมชน.com 13-14 ก.ค. 67 ที่ พอช. กทม.

Date :7/13/2024 5:38:24 AM10ปัญญาปฏิบัติ : ตอบคำถาม ทำไมเกษตรกรต้องริเริ่มการส่งออกด้วยตนเอง

Date :6/11/2024 4:58:49 AMดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ นักวิชาการเกษตร ม.ราชภัฎ เพชรบุรี ผู้เชี่ยวชาญการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม SCE PGS

Date :6/9/2024 5:13:39 AMการส่งออกส้มโอ ทับทิมสยาม แหล่งผลิตจาก ลุ่มน้ำปากพนัง นครศรีธรรมราช ไปญี่ปุ่น ส่งออกได้ - ไม่ได้ ?

Date :6/8/2024 8:26:18 PMผลการตรวจรับรอง 7 แปลง เกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SCE PGS

Date :6/8/2024 8:16:58 PM 1        

ข่าวการประมูล

ทดสอบข่าว

Date :02/09/2565 19:59:28 1  

ข่าวสินค้า

ทดสอบข่าว

Date :02/09/2565 19:59:28 1  


www.freevisitorcounters.com